ABI INDEX

ABI

Presné meranie cievnej kondície

  1. Naša ABI Index analýza vám poskytne dôležité údaje o stave vašich ciev a krvného obehu, čo vám umožní monitorovať a zlepšovať vaše zdravie.

  2. Rýchla a účinná diagnostika pre vaše cievy. Naša ABI Index analýza vám poskytne presné informácie o prítoku krvi, čo je kľúčové pre vaše celkové zdravie. S touto analýzou získaš dôležité údaje o cirkulácii krvi a stavu ciev.

  3. Získajte hodnotné informácie o svojom kardiovaskulárnom zdraví. ABI Index analýza vám umožní sledovať zmeny v krvnom obehu, čím vám pomôže udržiavať si zdravé cievy a optimálnu kondíciu.

Meranie:

Stanovenie ABI indexu je rýchle a jednoduché. Pacient leží v pokojnom stave, a na horných a dolných končatinách sa umiestnia manžety pre meranie tlaku. Pre každú dolnú končatinu sa vypočíta ABI index zvlášť. V čitateli zlomku sa použije hodnota tlaku na členku, zatiaľ čo do menovateľa sa vloží vyššia hodnota systolického tlaku z horných končatín (nezáleží, či ide o ľavú alebo pravú stranu). Tento postup poskytuje dôležité informácie o cievnej kondícii pacienta

ABI = systolický tlak dolnej končatiny / vyšší systolický tlak z obidvoch horných končatín

Interpretácia výsledkov:

  1. ABI index = 1,0 – 1,4: Normálna cievna funkcia – zvyčajne nevykazuje žiadne problémy s obehom krvi.
  2. ABI index < 0,9: Prítomnosť periférnych cievnych ochorení – nižší index môže naznačovať problémy s obehom krvi, vrátane stenózy alebo blokády ciev.
  3. ABI index < 0,4: Ťažké periférne cievne ochorenie – tento extrémne nízky index môže byť spojený s kritickou ischemiou končatín a vyžaduje okamžitú lekársku pozornosť.
  4. ABI index > 1,4: Abnormálny vysoký index – tento index môže naznačovať stvrdnutie ciev (arteriálnu kalcifikáciu) a vyžaduje dodatočnú diagnostiku a starostlivosť.

Rezervácia 

Objednajte si termín

Rezervácia 

Objednajte si termín